17.12.2021 BVR wijz. BVR 03.02.2012 houdende de uitvoering van het dec. 17.06.2011 betr. het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
inforumnummer
352365
essentie

Dit besluit voorziet in de aanpassing van een reactieve naar een proactieve en risico gebaseerde verkeersveiligheidsbeoordeling van het wegennet, waarbij meer rekening wordt gehouden met de kwetsbare weggebruikers. Het wijzigt ook de&nbs ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren