23.01.2022 KB wijz. art. 19, par. 2, van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
352491
essentie

Omwille van de coronavirus Covid-19 epidemie worden de vrijwillige netto-vergoedingen voor de 120 bijkomende overuren gepresteerd bij werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren, vrijgesteld van de berekening van sociale bijdragen. De bijkomende vr ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren