17.11.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 01.07.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de vorming

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
352534
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de modaliteiten inzake de opleiding van de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap. De sociale partners engager ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren