29.01.2022 KB wijz. art. 42, 44 en 50 van het KB 23.03.2007 tot uitvoering van de wet 26.06.2002 betr. de sluiting van de ondernemingen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
352542
essentie

Dit besluit wijzigt onder andere de modaliteiten betreffende het indienen van het verzoek tot tussenkomst van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers. De wijzigingen betreffen het verzoekformulier (p ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren