23.12.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 01.10.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betr. de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
352577
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) richt bij het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest een fonds voor bestaanszekerheid op, waarvan de statuten worden vastgesteld.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren