17.12.2021 BVR wijz. BVR 07.12.2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
352608
essentie

Dit besluit wijzigt wie de tegemoetkoming in de vakbondspremie in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten uitbetaalt. Door de wijziging kan het Agentschap Zorg en Gezondheid vanaf 2022 de tegemoetkoming in de kosten voor de vakbond ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren