17.12.2021 BVR tot toekenning van subsidies aan Havenbedrijf Antwerpen voor de instandhouding, het onderhoud en de exploitatie van de binnen het havengebied gelegen kanaaldokken en zwaaikommen in de haven van Antwerpen, met uitzondering van het verwerken van de specie

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
inforumnummer
352646
essentie

Dit besluit voorziet dat de Vlaamse Regering van 2021 tot en met 2024 jaarlijks subsidies toekent van maximaal 216424 EUR aan Havenbedrijf Antwerpen voor het instandhouden, onderhouden en exploiteren van de kanaaldokken en zwaaikommen gelegen ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren