25.01.2022 KB wijz. KB 11.07.2002 houdende het algemeen reglement betr. het recht op maatschappelijke integratie

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
352665
essentie

Dit besluit bepaalt dat bij de berekening van de bestaansmiddelen voor het recht op maatschappelijke integratie (RMI) geen rekening wordt gehouden met de integratietegemoetkoming die wordt toegekend aan personen met een handicap jonger dan 65 jaar ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren