11.06.1987 Wet houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 159 betr. de beroepsrevalidatie en de werkgelegenheid van gehandicapten, aangenomen te Genève op 20.06.1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar negenenzestigste zitting

ondertekenaar
HANSENNE Michel - Min. van Tewerkstelling en Arbeid, - Federale Regering
TINDEMANS Leo - Min. van Buitenlandse Betrekkingen, - Federale Regering
inforumnummer
352724
essentie

Het Verdrag nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 20.06.1983, zal volkomen gevolg hebben. Het is heel belangrijk dat personen ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren