14.02.2022 Wet wijz. wet 29.04.1999 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt en wet 12.04.1965 betr. het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

ondertekenaar
VAN DER STRAETEN Tinne - Min. van Energie - Federale Regering
inforumnummer
352738
essentie

Deze wet voorziet onder andere in een expliciete rechtsgrond voor de vergunningsplicht voor installaties bestemd voor elektriciteitsproductie en voor de opslag van energie in het elektriciteitssysteem. Hij voorziet ook dat de opslagcapaciteit aard ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren