23.12.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12.07.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het 'Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten'

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
352740
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de modaliteiten betreffende de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (onder andere de langdurige werkloze en de gehandicapte) van bepaalde instellingen en dienste ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren