23.12.2021 Dec. wijz. het Provinciedecreet 09.12.2005, wat het digitaal en hybride vergaderen betreft

ondertekenaar
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
352770
essentie

Dit decreet creëert de mogelijkheid voor provinciale besturen om digitaal of hybride te vergaderen zonder dat daarvoor een besluit van de deputatie afgekondigd hoeft te worden. Het huishoudelijk reglement bepaalt of digitaal of hybride kan wo ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren