23.12.2021 MB tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden in financiële aangelegenheden binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer

ondertekenaar
GILKINET Georges - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit - Federale Regering
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
352936
essentie

Dit besluit bepaalt de delegaties in verband met de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, alsook voor concessies ten laste van de begroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer, behalve uitzonde ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren