08.02.2022 KB wijz. KB 21.09.2020 wijz. KB 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en KB 07.12.1992 betr. de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
352938
essentie

Omwille van het coronavirus Covid-19, verlengt dit besluit voor het jaar 2021 de maatregel volgens welke voor het bepalen van de ondernemingen in herstructurering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van de werkgevers in ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren