17.12.2021 BVR tot toekenning van subsidies aan de havenbedrijven voor de aanleg en de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, het onderhoud en de exploitatie van de zeesluizen die binnen de havengebieden liggen

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
inforumnummer
352942
essentie

Dit besluit kent voor 2021 tot en met 2024 jaarlijkse subsidies toe aan bepaalde havenbedrijven voor de aanleg en de instandhouding (met inbegrip van het verwerken van de specie), het onderhoud en de exploitatie van de zeesluizen die binnen de havengeb ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren