17.02.2022 BBHR voor de invoering van digitale processen en houdende wijz. BBHR 21.03.2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en het BBHR 21.03.2018 betr. de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
352944
essentie

Dit besluit voorziet in de mogelijkheid om de interne en externe selectieprocedures en de administratieve procedures met betrekking tot het personeel van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel op digitale wijze te organiseren. De modaliteiten wo ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren