10.01.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24.09.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 van 15.07.2021 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (MAE)

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
352975
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemer ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren