17.12.2021 BVR wijz. BVR 18.06.2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Opgroeien regie erkende voorzieningen en vergunde diensten en BVR 05.04.2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
352977
essentie

Dit besluit wijzigt twee besluiten rond de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp. De wijziging beoogt het verankeren van de typemodule kleinschalige wooneenheden, het vereenvoudigen van het er ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren