03.02.2022 BBHR wijz. KB 29.05.2013 betr. de bescherming van proefdieren en KB 30.11.2001 houdende verbod op sommige dierproeven

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
352985
essentie

Dit besluit wijzigt verschillende bepalingen inzake dierproeven. Het betreft onder andere de voorwaarden et de modaliteiten betreffende de ontheffingsaanvragen voor het gebruik van bepaalde dieren voor proeven (bepaalde specimens, in het wild gevangen ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren