17.02.2022 Wet wijz. wet 04.07.1989 betr. de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
352998
essentie

Deze wet wijzigt de indexeringsbasis van de dotatie verleend aan de in de Kamer van volksvertegenwoordigers vertegenwoordigde politieke partijen (basisindexcijfers van januari 1995 en januari 2005). De wet voorziet ook in een daling van deze dotatie me ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren