10.12.2021 BVR wijz. BVR 22.10.2021 tot uitvoering van deel III van luik III van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30.03.2021 voor de private geregionaliseerde revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
353000
essentie

Het besluit voorziet een budgetneutrale correctie voor de verdeling van het budget voor de verslavingszorgcentra en een technische correctie voor de verwijzing naar de begrotingsartikels van 2021 en 2022 betreffende de geregionaliseerde revalidatievoor ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren