01.02.2022 KB wijz. KB 11.07.2002 houdende het algemeen reglement betr. het recht op maatschappelijke integratie en wijz. KB 21.09.2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
353003
essentie

Dit besluit voorziet dat, in afwijking van de algemene regel, een installatiepremie voor daklozen voor een tweede keer wordt toegekend aan personen die dakloos geworden zijn als gevolg van de overstromingen die zich in juli 202 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren