10.01.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11.10.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betr. de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 143 van de Nationale Arbeidsraad

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353010
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet een stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen tussen 01.07.2021 en 31.12.2022 en die behoren tot& ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren