10.02.2022 Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betr. de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de oprichting van overlegcommissies met volksvertegenwoordigers en bij lottrekking uitgenodigde burgers door het Parlement of de Verenigde Vergadering

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
353017
essentie

Deze gemeenschappelijke ordonnantie machtigt het Brussels Parlement en de Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie via het rijksregister toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens van burgers die door loting zijn ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren