28.02.2022 Wet wijz. wet van 29.04.1999 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een bijkomende toewijzing in het kader van de veiling georganiseerd in 2021 mogelijk te maken

ondertekenaar
VAN DER STRAETEN Tinne - Min. van Energie - Federale Regering
inforumnummer
353052
essentie

Deze wet wijzigt het huidige wettelijk kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme om een bijkomende toewijzing toe te laten in het kader van de veiling georganiseerd in 2021. Ter herinnering, dit mechanisme garandeert 's lands bevoorrading ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren