21.02.2022 KB tot uitvoering van art. 31 van de wet 14.02.2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19- pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
353074
essentie

Dit besluit breidt het toepassingsgebied uit van de maatregelen die omwille van het coronavirus Covid-19 de toekenning van een premie bestemd voor de betaling van RSZ-bijdragen voor bepaalde werkgevers voorzien (hoofdstuk 2 van titel 6 van de wet 14.02 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren