10.02.2022 KB betr. de centrale nummerdatabank

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
353084
essentie

Dit besluit bepaalt de modaliteiten inzake de centrale nummerdatabank bestemd om informatie in verband met de abonnees van telefoonoperatoren te bezorgen aan de beheercentrales van noodoproepen (medische spoeddienst, brandweerdiensten, politi ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren