11.02.2022 MB wijz. MB 21.02.2018 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in art. 14/1 van de wet 15.05.2007 betr. de civiele veiligheid

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
353147
essentie

Dit besluit bepaalt dat de indeling van zones in categorieën, zoals opgenomen in de bijlage bij de MB 21.02.2018, gebaseerd is op de cijfers die gelden op 01.01.2021 (voorheen 01.01.2017). Ook wordt de categorie-indeling (3 in plaat ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren