14.01.2022 BVR wijz. art. 6 van het KB 16.05.2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24.12.2002 (I), betr. de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en art. 2 van het BVR 17.02.2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
353162
essentie

Dit besluit wijzigt de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.  Zo wordt de leeftijd voor de  doelgroepverminderingen opgetrokken van 59 jaar in 2022 naar 61 jaar in 2024. Daarnaast past het de aanwervingsincentive voor langdurige ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren