28.02.2022 KB wijz. KB 29.03.2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, het KB 29.03.2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VAN DER STRAETEN Tinne - Min. van Energie - Federale Regering
inforumnummer
353186
essentie

Dit besluit voorziet in de prefinanciering van de leveranciers van gas en elektriciteit voor het eerste trimester van 2022 in het kader van de uitbreiding omwille van het coronavirus Covid-19 van het voordeel van het sociaal tarief tot personen die gen ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren