28.02.2022 Wet houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
353202
essentie

Deze wet laat apothekers, die in een voor het publiek opengestelde officina werken, toe om het vaccin tegen het coronavirus COVID-19 voor te schrijven en na een specifieke opleiding, toe te dienen. Bovendien voorziet deze wet de mogelijkheid voor apoth ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren