10.03.2022 MB houdende de opheffing van het MB 13.03.2020 houdende de afkondiging van de federale fase betr. de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
353208
essentie

Omwille van de gunstige evolutie van de gezondheidssituatie in verband met het coronavirus Covid-19, heft dit besluit het MB 13.03.2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren