27.01.2022 Ordonnantie wijz. ordonnantie 04.09.2008 betr. de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
353220
essentie

Deze ordonnantie versterkt de bescherming van personen tegen vergeldingsmaatregelen wegens discriminatie op grond van geslacht op het werk. Het schaft procedurele formaliteiten af, breidt de bescherming uit tot iedereen die een slachtoffer verdedi ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren