11.02.2022 MB wijz. art. 2 van het MB 15.03.2019 houdende de nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
353226
essentie

Dit besluit bevat technische wijzigingen over de nadere regels voor de toepassing van de verdeelsleutel voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen in geval van plaatsing van een rechtgevend kind.

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren