17.03.2022 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 19.07.2001 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 01.04.2004 betr. de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betr. wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en wijz. ordonnantie van 19.07.2001 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12.12.1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de omzetting van richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2019/944

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
353283
essentie

Deze ordonnantie zet de nieuwe Europese verplichtingen om op het gebied van elektriciteit en gas. Het voorziet onder andere in nieuwe rechten voor de eindafnemer, nieuwe activiteiten op de elektriciteitsmarkt (actieve afnemer en energieg ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren