23.12.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 08.10.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betr. het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betr. de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 143 van de Nationale Arbeidsraad

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353305
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) voor de periode van 01.07.2021 tot 30.06.2023, voor sommige oudere werknemers (60 jaar en ouder) die ontslagen zijn en in een zwaar ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren