01.02.2022 Wet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 05.12.2017, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17.09.1970, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11.12.2002 en van 16.07.2009

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
WILMÈS Sophie - Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen - Federale Regering
inforumnummer
353335
essentie

Deze wet betuigt instemming met het Avenant dat op 05.12.2017 te Brussel werd ondertekend en wijzigt par. 8 van het Slotprotocol van de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting van 1970. Dit avenant voert een afwijking ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren