23.02.2022 KB tot aanstelling van de ambtenaren bevoegd voor de opsporing en vaststelling van de inbreuken begaan door diverse dienstverleners in de bouwsector en de transactie in het kader van de twee wetten betr. de verplichte verzekering in de bouwsector

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353339
essentie

Dit besluit bepaalt de ambtenaren die bevoegd zijn voor de opsporing en vaststelling van de inbreuken begaan door de aannemers en diverse dienstverleners in de bouwsector (anders dan de architect) en voor de transactie in het kader van de twe ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren