09.02.2022 KB tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten met een medisch-sociaal centrum voor sekswerkers

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
353359
essentie

Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaronder een overeenkomst kan worden gesloten tussen het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV en een medisch-sociaal centrum om de sekswerkers medische hulpverlening aan te bie ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren