14.03.2022 KB betr. de postdiensten

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
353365
essentie

Dit besluit bevat de reglementaire bepalingen met betrekking tot de verstrekking van postdiensten, aangepast aan de jongste technische ontwikkelingen op de markt. Het bepaalt onder andere de modaliteiten inzake de behandeling en de distributie van de p ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren