16.03.2022 KB tot voorlopige wijz. art. 419, b), c), e) i) en f) i), art. 420, par. 3 en art. 429, par. 5, 1) van de programmawet van 27.12.2004

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
353367
essentie

Dit besluit verlaagt tijdelijk de tarieven van de bijzondere accijns van toepassing op benzine en diesel gebruikt als motorbrandstof teneinde de prijsstijgingen te milderen die het gevolg zijn van het hernemen van de economische activiteit na het coron ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren