17.12.2021 BVR wijz. titel III van het VLAREM van 16.05.2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
353373
essentie

Dit besluit actualiseert de milieuregelgeving op basis van de Europese Best Beschikbare Technieken-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie. Het gaat om de algemene regels om de impact op mens en milieu van GPBV-installatie bep ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren