21.01.2022 BVR wijz. BVR 24.05.2002 betr. de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en het BVR 09.09.2011 betr. de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft de loopbaanonderbreking voor mantelzorg

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
353375
essentie

Voor de personeelsleden van het onderwijs wordt vanaf 01.09.2021 de maximale duur van de loopbaanonderbreking voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon opgetrokken naar drie maanden volledige onderbreking of zes maanden 1/5de of halftijdse loopba ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren