05.03.2022 Wet wijz. wet 07.01.1998 betr. de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
353415
essentie

Wat betreft de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, actualiseert deze wet onder andere de codes van de gecombineerde nomenclatuur die voor alcoholhoudende producten worden gebruikt en verduidelijkt de voorwaarden voor het meten van he ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren