14.01.2022 BVR over de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

ondertekenaar
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
inforumnummer
353449
essentie

Dit besluit voert het decreet over de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd door het decreet 25.06.2021, uit.. Het bepaalt de criteria en de procedure voor het toekennen van de Cultuurprijzen. Ter herinnering, het decreet 25.0 ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren