14.01.2022 BVR wijz. BVR 20.07.2018 over de bemiddeling, de afstemming en de planning in het kader van persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap en BVR 20.07.2018 houdende erkenning en subsidiëring van opdrachthouders Consulentenwerking

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
353450
essentie

Dit besluit herbekijkt en past casemanagement door opdrachthouders voorzien in het BVR over de bemiddeling voor personen met een persoonsvolgend budget en consulentenwerking conform het besluit over consulentenwerking aan zodat er meer klantgericht gew ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren