21.11.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 19.04.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, inzake de regeling van de jaarlijkse vakantie

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353530
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) regelt de modaliteiten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren