17.03.2022 BBHR wijz. BBHR 18.07.2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
353541
essentie

Dit besluit wijzigt de modaliteiten inzake de delegatie van bevoegdheden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan de minister bevoegd voor de plaatselijke besturen wat betreft het toezicht op de ondergeschikte besturen. De aanvaarding van het onts ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren