18.03.2022 MB wijz. het maximale subsidiebedrag voor projecten bovenlokale sportinfrastructuur in het kader van het dec. 05.05.2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
353543
essentie

Het maximale subsidiebedrag voor projecten bovenlokale sportinfrastructuur bedraagt 1350000 EUR.

...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren