10.01.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 08.10.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en betr. de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 van de Nationale Arbeidsraad

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353582
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in, voor de periode van 01.07.2021 tot 30.06.2023, een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen. ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren